Osnivači

Partneri
Aktivnosti

    

     Shodno Rešenju o Akreditaciji br 02-398/2014, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ doo, Požarevac, kao jedna od akreditovanih RRA, a u saradnji sa Vladom RS, Ministarstvom privrede RS i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (NARR), sprovodi Program unapređenja institucionalne infrastrukture, kroz koji se pruža pomoć u pripremi i izradi regionalnih, oblasnih i lokalnih razvojnih projekata kao i Program Standardizovanog seta usluga (SSU), koji podrazumeva direktnu, besplatnu pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Regionu, kroz četiri grupe usluga:


    INFORMACIJE 

1. start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za zapo?injanje poslovanja;

2. nacionalnim programima za podršku MSPP;

3. dostupnim izvorima finansiranja (domacim i stranim) za MSPP;

4. pravnim propisima i obavezama MSPP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;

5. informacijama koje se mogu dobiti kroz Projekat „Evropska mreža preduzetništva? (EEN mrežu) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnicka pravila i tehnicki standardi, transfer tehnologija i znanja, i dr.;

6. udruživanjem MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;

7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;

8. standardima kvaliteta;

9. mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;

10. informacijama o specijalizovanim uslugama – upucivanje na specijalizovane pružaoce usluga;

11. informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;

12. drugim informacijama od znacaja za poslovanje sektora MSPP.


    OBUKE 

Obuke postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima ARRA su:

1. kako započeti sopstveni biznis – start up paket (u trajanju od tri dana);

2. priprema biznis plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);

3. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine  (u trajanju od dva dana);

4. finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);

5. inovacije – uvod (u trajanju od jedan dan);

6. izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);

7. priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jedan dan);

8. marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);

9. informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jedan dan).


    KONSALTING 

Savetodavne usluge koje Akreditovana Regionalna razvojna agencija pruža:

1. Podrška za pripremu prijava za kredite start up i žensko preduzetništvo;

2. Dijagnostikovanje inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeca i stepena njihove inovativnosti);

3. Podrška u proveri dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija, kao i druge institucije koje pružaju bespovratnu podrušku MSP;

4. Izrada marketing plana za MSPP;

5. Provera stanja u poslovanju.


    PROMOCIJE 

1. RRA učestvuje u promotivnim aktivnostima koje se odnose kako na promociju preduzetništva i različitih programa podrške, tako i na promociju regiona

2. RRA učestvuje promocija programa podrške na nacionalnom i regionalnom nivou;

3. RRA organizuje barem jedan događaj na promociji preduzetništva i sektora MSPP u okviru Evropske nedelje MSP


Pored toga, RRA „Braničevo-Podunavlje“ doo, već niz godina sprovodi i programe Mentoring i Mentoring za povratnike u rodna mesta.


    MENTORING 

Mentoring predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup koji je preuzet iz Japanskog načina rada sa preduzećima/preduzetnicima, preduzeće je u stanju da prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.


Korisnici mentoringa su:

- početnici u poslovanju;

- postojeći preduzetnici, zainteresovani za unapređenje poslovanja;

- udruženja i klasteri;

- korisnici programa koje podržava Vlada Republike Srbije, donatori i druge institucije.


Usluge koje obuhvata mentoring su:

- Dijagnostifikovanje kako bi se definisala i razumela trenutna situacija u poslovanju preduzeća;

- Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija;

- Pomoć u pripremi i realizaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se postigli što bolji poslovni rezultati;

- Pomoć u pripremi dokumentacije za programe podrške preduzećima;

- Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;

- Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih pristupanju fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama;

- Upoznavanje sa odgovarajućim konsutantima;

- Obuke;

- Konsalting.

Proces mentoringa u preduzeću se odvija od dana zaključenja ugovora sa izabranim preduzećem ili preduzetničkom radnjom, kroz ukupno 50 sati rada mentora, a najdalje do kraja novembra tekuće godine. Usluga je takođe besplatna.