Projekti u okviru „Malih grantova” treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice i da doprinesu realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020.

 

Oblasti/Teme:

1) ljudski kapital:

- poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;

- inkluzivno obrazovanje i dostupnost visokog obrazovanja;

- građansko obrazovanje;

- socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

 

2) preduzetništvo i privatni sektor:

- konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;

- socijalno preduzetništvo;

- preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;

- obučavanje i stručno usavršavanje;

 

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:

- bezbednost prehrambenih proizvoda;

- jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;

- pristup tržištu;

- upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;

- modernizacija lokalne infrastrukture;

 

4) zaštita životne sredine:

- obnovljivi izvori energije;

- energetska efikasnost;

- upravljanje vodnim resursima;

- upravljanje otpadom;

- sprečavanje posledica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;

- promocija održivog razvoja;

- borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;

- zaštita prirodnih resursa.

 

Vrednost bespovratnih sredstava/minimalno su-finansiranje:N/A

 

Trajanje projekta: svi projekti moraju da budu implementirani najkasnije do 31. decembra 2017.godine.

 

Ko može da aplicira:nevladine organizacije, ustanove od javnog značaja, administracija na centralnom i lokalnom nivou, katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski motivisane organizacije

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 3. aprila 2017. godine

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.belgrad.msz.gov.pl/sr/dogaaji/konkurs__mali_grantovi_2017____prijem_projektnih_prijava;jsessionid=1226CCE5E1D10CCB0CBF44C1259AF83F.cmsap5p