Svrha programa: finansiranje malih lokalnih projekata koji su komplementarni velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Kategorije projekata: mali lokalni projekti koji imaju razvojni aspekat (ne podrazumevaju npr. troškove režije korisnika, niti im je cilj jačanje kapaciteta korisnika). 

Prioritetne oblasti podrške:

  • Zdravstvo
  • Obrazovanje i prosveta
  • Zaštita životne sredine
  • Podrška marginalizovanim grupama

*Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Iznos bespovratnih sredstava: 200.000 CZK (oko 920.000 RSD) - 500.000 CZK (oko 2.300.000 RSD).

*Ukupan iznos ličnih i putnih troškova ne sme prelaziti 25% ukupnog budžeta MLP. 

Su-finansiranje: nije obavezno, ali je poželjno

Vreme implementacije projekata: 2019. godina

Ko može aplicirati:  nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, pokrajinske, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr.

Napomena: Zahtevi se dostavljaju na adresu elektronske pošte mlp.belgrade.2019@gmail.com , kao i u pisanoj formi na adresu Ambasade. Uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge.