Svrha Poziva: Projekti treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice. Projekat treba nedvosmisleno da pokaže kakav će uticaj imati na korisnike, a rezultati projekta treba da budu održivi i nakon završetka projekta. Svi projekti treba da doprinose realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020.

 

Oblasti/Teme:

1) ljudski kapital:

- poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;

- inkluzivno obrazovanje i dostupnost visokog obrazovanja;

- građansko obrazovanje;

- socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

 

2) preduzetništvo i privatni sektor:

- konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;

- socijalno preduzetništvo;

- preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;

- obučavanje i stručno usavršavanje;

 

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:

- bezbednost prehrambenih proizvoda;

- jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;

- pristup tržištu;

- upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;

- modernizacija lokalne infrastrukture;

 

4) zaštita životne sredine:

- obnovljivi izvori energije;

- energetska efikasnost;

- upravljanje vodnim resursima;

- upravljanje otpadom;

- sprečavanje posledica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;

- promocija održivog razvoja;

- borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;

- zaštita prirodnih resursa.

 

Vrednost bespovratnih sredstava/minimalno su-finansiranje:N/A

 

Trajanje projekta: svi projekti moraju da budu realizovani najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

 

Ko može da aplicira:nevladine organizacije, ustanove od javnog značaja, javne ustanove na centralnom i lokalnom nivou, katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski motivisane organizacije

 

Napomena: prijave se dostavljaju isključivo putem elektronske pošte na adresu: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl i karolina.janik@msz.gov.pl.