Azbuka Evrope

azbuka evrope

Vrednost:
851.866,00 RSD
Donator:
(SEIO)
Trajanje:
SEP 2013. - NOV.2013.

Ključni rezultati projekta

  • Podignuta svest mladih o EU, procesu integracija i koristima koje im iste pružaju

  • Unapređeno znanje mladih o EU, proceu integracija i koristima koje im iste pružaju

  • Promovisane aktivnosti i rezultati projekta

 

Opšti cilj projekta

  • Podizanje nivoa znanja mladih i ostalih građana/ki o Evropskoj uniji Republici Srbiji
 

SPECIFIČNI CILJ 1.

Predstavlјanje pogodnosti koje mladi lјudi mogu imati u procesu integracije naše zemlјe u evropske strukture 
 

SPECIFIČNI CILJ 2.

Informisanje mladih o EU i  trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije 
 

SPECIFIČNI CILJ 3.

Podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlјe u evropske strukture