Buđenje svesti o nacionalnoj pripadnosti i kulturi Vlaha sa fokusom na mlade

Vrednost:
20.000,00 €
Donator:
(EU/SAVET EVROPE)
Trajanje:
FEB 2015.- MAR 2016.

Ključni rezultati projekta

 • Pokrenut jepostupak za zaštitu i registraciju vlaške nematerijalne kulturne baštine unacionalnom registru
 • Izradjena je baza podataka nematerijalne kulturne baštine Vlaha na području Petrovca na Mlavi koja će se i dalje dopunjavati
 • Mladi članovi zajednice, posebno onimakoji su odrasli u inostranstvu, omogućeno je lakše upoznavanje sa vlaškomtradicijom i njenim očuvanjem
 • Unapređeno je informisanje javnostio nematerijalnom kulturnom nasleđu Vlaha krozštampanepublikacije, putem sajta i medija, kao ikroz manifestacije i izložbe održane u petrovcu na Mlavi
 • Intenzivirana je saradnje između brojnih udruženja i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina i kulturnih dobara, kako na lokalnom tako i  nacionalnom nivou

Opšti cilj projekta

 • Zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Vlaha u opštini Petrovac na Mlavi  i podizanje svesti o vlaškom  kulturnom nasleđu
Specifični cilj 1
 • Pokrenuta procedura za zaštitu i registraciju vlaške nematerijalne kulturne baštine u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije
Specifični cilj 2
 • Intenzivno prikupljanje i kontinuirana zaštita nematerijalne kulturne baštine Vlaha
Specifični cilj 3
 • Upoznavanje mladih  članova zajednice , posebno onih koji su odrasli u inostranstvu , sa vlaškom tradicijom i njenim očuvanjem
Specifični cilj 4
 • Informisanje javnosti o usvajanju vlaškog pisma, aktivnostima usmerenim na uvođenje vlaškog jezika u obrazovni sistem ,  strategiji razvoja kulture Vlaha u Srbiji , štampanim publikacijama , prikupljenom materijalu , kao i nematerijalnoj kulturnoj  baštini Vlaha
Specifični cilj 5
 • Intenziviranje saradnje između brojnih udruženja i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina i očuvanje kulturnog nasleđa , kako na lokalnom tako i na i nacionalnom nivou