Program je instrument koji podstiče saradnju i omogućava unapređenje kapaciteta, tehničku podršku i prenos znanja i iskustva zemalja Centralne evropske inicijative koje su članice EU prema onima koje nisu članice EU.

 

Prioritetne oblasti:

• Evropske integracije , unapređenje kapaciteta, tržišna ekonomija

    o Pomoć u procesu evropskih integracija

    o Jačanje vladavine prava kroz uvođenje EU standarda

    o Jačanje kapaciteta centralne administracije

    o Podrška u ekonomskoj transformaciji

    o Podrška reformama druge generacije

    o Unapređenje uslova na lokalnom tržištu rada i razvoj mikro i MSP

    o Jačanje administrativnih struktura na regionalnom i lokalnom nivou

    o Jačanje socijalnog napretka u zemljama korisnicima

• Planiranje i razvoj infrastrukture

    o Tehnička pomoć za razvoj infrastrukture

    o Razvoj geografskog informacionog sistema

• Poljoprivreda, energija i životna sredina

    o Energija

    o Životna sredina

    o Razvoj poljoprivrede i ruralnih sredina

 

Ko može da aplicira: javna i privatna pravna lica, internacionalne organizacije i NVO aktivne u oblastima od javnog interesa, npr. nacionalni, regionalni i lokalni organi, obrazovne/istraživačke institucije, ekološke organizacije i dr.

 

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 40.000€

 

Maksimalno trajanje projekta: 2 godine

 

Minimalno su-finansiranje: 50%

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 01.07.2015.

 

Napomena: Obavezno partnerstvo između najmanje 1 „organizacije pružalaca zananja“ iz CEI-EU zemlje i 1 „organizacije primalaca znanja“ iz CEI zemlje koja nije članica EU.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cei.int/content/kep-italy-call-proposals-2015-open