Program je instrument koji podstiče saradnju i omogućava unapređenje kapaciteta, tehničku podršku i prenos znanja i iskustva zemalja Centralne evropske inicijative koje su članice EU prema onima koje nisu članice EU.

 

Prioritetne oblasti:

• Evropske integracije i s njima povezano unapređenje kapaciteta

    o Pomoć u procesu evropskih integracija

    o Jačanje vladavine prava kroz uvođenje EU standarda

    o Jačanje kapaciteta centralne administracije

    o Jačanje administrativnih i obrazovnih struktura na regionalnom i lokalnom nivou

• Društveni i ekonomski razvoj, Inkluzija i jednakost

    o Unapređenje uslova na lokalnom tržištu rada i razvoj mikro i MSP

    o Socijalna inkluzija, socijalni dijalog

    o Jačanje društvenog napretka

• Poljoprivreda, životna sredina i klimatske promene

    o Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj

    o Životna sredina

    o Energija

 

Ko može da aplicira: javna i privatna pravna lica, javno-privatna partnerstva, internacionalne organizacije i NVO aktivne u oblastima od javnog interesa.

 

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 50.000€

 

Trajanje projekta: n/a; projekat mora biti implementiran do decembra 2016. godine.

 

Minimalno su-finansiranje: 50%

 

Rok za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti: 01.06.2015.

 

Napomena: Obavezno partnerstvo između najmanje 1 „organizacije pružalaca zananja“ iz CEI-EU zemlje i 1 „organizacije primalaca znanja“ iz CEI zemlje koja nije članica EU.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cei.int/content/kep-austria-call-proposals-2015-open