Svrha programa: jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i jačanje lokalnog razvoja u oblasti zaštite životne sredine, a u  cilju planiranja finansiranja pomoći za izradu projektno tehničke dokumentacije, ovim putem se upućuje javni poziv jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija-smetlišta

Cilj:  Izrada projekta sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta obuhvata projektno-tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa zakonskom regulativom.

 

Ko može aplicirati: JLS koje ispunjavaju opšte uslove za prijavljivanje za  izradu projektno-tehničke dokumentacije:

1. da su izmirene sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

2. da im nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije ili budžeta autonomne pokrajine ili drugih izvora finansiranja;

3. da su izradile Plan prilagođavanja postrojenja