Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) je program Evropske unije koji ima za cilj promociju demokratije i ljudskih prava kroz pružanje podrške inicijativama civilnog društva.

 

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva

 

Sektori ili teme:

- Rad na opštim agendama u oblasti ljudskih prava i demokratske reforme

- Izgradnja konsenzusa o diskutabilnim ili kontraverznim oblastima politika

- Unapređenje političkog zastupanja i učešća

- Unapređenje inkluzije i pluralizma civilnog društva

- Povećanje bezbednosnih struktura za branioce ljudskih prava

- Aktivnosti neutralisanja zabrinjavajućih trendova smanjenja prostora za civilna društva

- Podrška aktivnostima koje imaju za cilj promociju pitanja koje obuhvataju Smernice EU za ljudska prava, Strateški okvir i Akcioni plan EU u oblasti ljudskih prava i demokratije

- Unapređenje vladavine prava i dobrog upravljanja

 

Vrednost bespovratnih sredstava: LOT 1: 20.000-50.000 €, LOT 2: 100.000-200.000 €

 

Trajanje projekta: 12-24 meseca

 

Minimalno su-finansiranje: 5%

 

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 25.05.2015.

 

Napomena: Teme su iste za sve projektne predloge, razlika po lotovima je samo u iznosu granta. Samo pozitivno ocenjeni koncepti projekata, dostavljaju pun aplikacioni formular. Za sve grantove iznad 60.000 € obavezna je registracija aplikanta u PADOR sistemu.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://europa.rs/kako-do-fondova/otvoreni/