Svrha programa: Dunavski transnacionalni program (DTP) podržava politiku integracije u regiji Dunava kroz projekte koji adresiraju ključne izazove i šanse regiona u specifičnim oblastima intervencije. Projekti transnacionalne saradnje imaju za cilj da proizvedu opipljive rezultate kroz razvoj i praktičnu implementaciju različitih okvira politika, alata i usluga, u okviru 4 prioritetne oblasti definisane Dunavskom strategijom. Ukupna sredstva opredeljena za ovaj Treći poziv iznose gotovo 60 miliona evra.  

Prihvatljive oblasti i teme podrške:

Specifični cilj 1.1, Teme:

 • Inoviranje usluga sa fokusom na jačanje zapošljavanja putem inovativnih javnih politika i kreativnih industrija.

Specifični cilj 1.2, Teme:

 • Jačanje kapaciteta tzv. organizacija podrške za pružanje inovatine preduzetničke obuke i edukacije pojedincima u okviru ekonomije bazirane na znanju,
 • Razvoj inovativnih socijalnih usluga koje će moći bolje da odgovore na socijalne potrebe i pruže usluge od opšteg interesa.

Specifični cilj 2.1, Teme:

 • Integrisane politike, strategije, rešenja, mere za smanjenje zagađenja nutrientima i opasnim supstancama, unapređenje kvaliteta voda u Dunavu i transnacionalnim relevantnim basenima,
 • Rešenja za efikasniji tretman otpadnih voda koji imaju transnacionalni uticaj,
 • Integrisano upravljanje površinskim vodama,
 • Upravljanje vodnim resursima sa kvantitativnog aspekta,
 • Strateški pristup u harmonizovanim i koordinisanim merama operativne prevencije poplava.

Specifični cilj 2.2, Teme:

 • Unapređenje okvira, kapaciteta i rešenja za razvoj održivog turizma u Dunavskom regionu, baziranih na zaštiti i održivom korišćenju prirodnih i kulturnih resursa i nasleđa, redukciji korišćenja resursa i energije i održivoj mobilnosti,
 • Unapređenje strategija i alata za održivo korišćenje kulturnog i prirodnog nasleđa i resursa za regionalni razvoj.

Specifični cilj 2.3, Teme:

 • Razvoj strategija i rešenja za harmonizovan i integrisan pristup u oblasti obnove, konzervacije i upravljanja mrežom zelene infrastrukture / bio-koridora u Dunavskom regionu.

Specifični cilj 2.4, Teme:

 • Razvoj transnacionalnih strategija i akcionih planova, izgradnja zajedničke baze znanja, razvoj i implementacija alata za edukaciju i unapređenje kapaciteta, za efikasnije upravljanje u oblasti vanrednih situacija i ekoloških rizika.

Specifični cilj 3.1, Teme:

 • Transportni koridori koji prolaze kroz Dunavski region,
 • Biciklističke rute koje prolaze kroz Duanvski region,
 • Inter- i multi-modalnost, uključujući razvoj povezanosti luka sa drumskim i železničkim saobraćajem sa ciljem unapređenja transportnih lanaca.

Specifični cilj 3.2, Teme:

 • Razvoj zajedničkih regionalnih rešenja za skladištenje i distribuciju, kao i strategija za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Specifični cilj 4.1, Teme:

 • Unapređenje institucionalnih kapaciteta za bavljenje izazovima u oblasti obrazovanja, politika tržišta rada, migracija i aktivnog građanstva i održive demokratije.

Minimalno su-finansiranje: 15%, bez pred-finansiranja

Obavezno partnerstvo: minimalno 3 partnera iz 3 različite zemlje

Period implementacije projekata: maksimalno 30 meseci

Ko može aplicirati: lokalna, regionalna i nacionalna javna tela, internacionalne organizacije, privatne ne-profitne organizacije, iz 14 zemalja koje učestvuju u Programu (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Republika Češka, Madžarska, Nemačka – pokrajina Baden-Vitenberg i Bajern, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina – Černivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska i Oblast Odesa). Vodeći partner mora biti iz zemlje članice EU koja učestvuje u Programu.  

Napomena: predlozi projekata se podnose putem Elektronskog monitoring sistema (eMS) i to u 2 koraka: prvo se dostavljaju Izjave zainteresovanosti (do 8. marta 2019.), nakon čega se za odabrane predloge dostavljaju celokupni aplikacioni paketi.