Opšti cilj Programa ADRION je podsticanje inovacija u oblasti politika i upravljanja među partnerskim državama, kroz korišćenje bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa i unapređenje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije na teritoriji obuhvaćenoj Programom, odnosno EU Strategijom za Jadransko-Jonski region (EUSAIR).

 

Projekti moraju biti u skladu sa sledećim prioritetnim osama i specifičnim ciljevima

 

Prioritetna osa 1: Inovativan i pametan region

Specifični cilj 1.1.: Podrška razvoju regionalnog inovacionog sistema za Jadransko-Jonsko područje

 

Prioritetna osa 2: Održivi region

Specifični cilj 2.1.:Promocija održive valorizacije i očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa kao razvojne osnove u Jadransko-Jonskom području.

 

Specifični cilj 2.2.: Unapređenje kapaciteta u oblasti usluga od trans-nacionalnog značaja vezanih za ranjivost životne sredine, fragmentaciju i očuvanje eko-sistema u Jadransko-Jonskom području.

 

Prioritetna osa 3: Povezan region

Specifični cilj 3.1.: Unapređenje kapaciteta za usluge integrisanog transporta i mobilnosti, kao i multi-modalnost u Jadransko-Jonskom području.

 

Zemlje (ili njihovi delovi) koje učestvuju u Programu: Italija, Hrvatska, Grčka, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija

 

Ko može da aplicira: pravna lica (tela-organizacije) osnovane u skladu sa nacionalnim zakonima zemlje-partnera u Programu, sa registrovanim sedištem u zemlji/delu zemlje koji su obuhvaćeni Programskom teritorijom. Indikativna lista prihvatljivih tela-organizacija:

- Nacionalna, regionalna i lokalna javna tela (uključivo EGTC organizacije i tela iz EU zemalja),

- Telo osnovano u skladu za javnim zakonom i asocijacije koje su osnovali jedno ili više javnih tela i funkcionišu u skladu sa javnim zakonom,

- Privatna tela, uključivo privatne kompanije, koje imaju status pravnog lica i posluju najmanje 2 godine prethodno datumu podnošenja predloga projekta,

- Međunarodne organizacije koje posluju u skladu sa nacionalnim zakonima bilo koje Programske zemlje, najmanje 2 godine prethodno datumu podnošenja predloga projekta.

 

Obavezno partnerstvo: najmanje 3 partnerske organizacije iz 3 različite Programske zemlje, uz uslov da je Vodeći partner iz zemlje članice EU

 

Trajanje projekta: max. 24 meseca

 

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 800.000 - 1.500.000 €

 

Minimalno su-finansiranje: 15%

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 25.03.2016.

 

Napomena: Obavezna je registracija partnera u ECAS sistemu. Predlozi projekata se podnose isključivo kroz on-line sistem ADRION Programa (e-MS).

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-call-for-project-proposals/