Evropska unija (EU) obezbedila je 40 miliona evra preko Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2020 za finansiranje Programa, koji će Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) sprovoditi u periodu od 42 meseca. Podrška je regulisana kroz dva akciona dokumenta - EU za lokalni razvoj koji uključuje podršku od 30 miliona evra i EU za ekonomski oporavak od posledica Kovida -19 koji predviđa dodatak od 10 miliona evra.

Program će u ciljanim lokalnim samoupravama ostvariti sledeća tri rezultata:

● Rezultat 1: Poboljšano planiranje razvoja u ciljnim opštinama i uvođenje koncepta Integralnih teritorijalnih Investicija (ITI)

● Rezultat 2: Unapređenje ekonomskog rasta

● Rezultat 3: Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija

Opšti cilj: Doprinos rastu i razvoju i konkurentnosti mikro i malih preduzeća (MMP) u regionima

Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije.

Specifični cilj: Povećanje tržišnog potencijala, doprinos lancu vrednosti, tehnološka, digitalna i

transformacija vezana za ozelenjavanje poslovanja, otvaranje novih radnih mesta u korisničkim

MMP, i njihova sposobnost da se oporave od negativnog uticaja pandemije kovida-19.

Predmet poziva je podrška preduzećima u drugom investicionom ciklusu, registrovanim između 1.

januara 2016. i 31. decembra 2020. godine u regionima Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne

Srbije.

Poziv obuhvata dve partije (LOT), prvu (LOT 1) koji se odnosi na preduzetnike, mikro i mala preduzeća (MMP) registrovana za proizvodnju i drugu (LOT 2) koja se odnosi na MMP registrovana za pružanje usluga.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva obuhvataju:

  • Nabavku opreme koja doprinosi ostvarenju ciljeva ovog Javnog poziva – što obavezno čini minimum 70% vrednosti projekta;
  • Uvođenje usluga koje doprinose ostvarenju ciljeva ovog Javnog poziva – što opciono čini maksimalno 30% vrednosti projekta.

Ukupan budžet dostupan u okviru ovog Javnog poziva je 3.000.000 evra (3.300.000 USD) od kojih je 2.000.000 evra (2.200.000 USD) namenjeno za LOT1 a 1.000.000 evra (1.100.000 USD) je namenjeno za LOT2. EU PRO Plus Program zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

Minimalni i maksimalni iznos granta:

  • LOT1: Minimum – 10.000 evra (10,500 USD), Maksimum – 40.000 evra (42,000 USD)
  • LOT2: Minimum – 10.000 evra (10,500 USD), Maksimum – 30.000 evra (31,500 USD)

Minimalno su-finansiranje: 20%; 15% lokalne samouprave koje pripadaju četvrtoj kategoriji razvijenosti, uključujući i “devastirane LSU”.

Ko može aplicirati: preduzetnici/e, mikro i mala preduzeća registrovana u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine u nekoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u EU PRO Plus program, a koja se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga koje obuhvataju informacione tehnologije, arhitektonske i inžinjerske delatnosti, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, usluge vezane za turizam, održavanje i popravke.

Napomena: Zahteve za pojašnjenje treba dostaviti kroz onlajn obrazac na internet stranici Javnog poziva ili putem e-mail adrese: rsoc.cfp.clarifications@unops.org  najkasnije do 17. juna 2022. godine.