Cilj programa: DIATOMIC je evropski projekat koji se sprovodi u okviru inicijative Smart Anything Everywhere. U pitanju je mreža digitalnih inovacijskih centara. Ukupna vrednost sredstava iznosi 3 mil EUR, a trenutno se u programu nalazi osam konzorcijuma.

Ciljni sektori:

  • Zdravstvo
  • Poljoprivredno-prehrambena industrija
  • Prerađivačka industrija

Prihvatljivi predlozi podrazumevaju: dizajn, razvoj, eksperimentiranje i plasiranje na tržište inovativnih, pametnih SAE aplikacija, koje omogućavaju integraciju komponenti napredne mikro-elektronike i integracije pametnih sistema (AME/SSI) zasnovanih na inovacijama u ciljnim sektorima.

Iznos bespovratnih sredstava: 70.000 - 200.000 evra

Obavezno su-finansiranje: n/a

Period implementacije projekta: 9-15 meseci

Obavezno partnerstvo: da, mali konzorcijumi 2-3 partnera iz EU i pridruženih zemalja koje učestvuju u Programu H2020

Ko može aplicirati:

1) pružaoci tehnoloških usluga u oblasti napredne mikro-elektronike i integracije pametnih sistema (AME/SSI), odnosno MSP, centri kompetencije, istraživački centri, akademske ustanove,

2) MSP ili mid cap kompanije aktivne u  sektorima zdravstva, poljoprivredno-prehrambene industrije, i/ili prerađivačke industrije

Napomena: Moguće je aplicirati samo sa 1 predlogom projekta.