EU4YOUth

Vrednost:
779.350,00 RSD
Donator:
(SEIO)
Trajanje:
SEPT 2014. - NOV 2014.

Ključni rezultati projekta

  • Podignuta svest mladih o EU, procesu integracija i koristima koje im iste pružaju
  • Unapređeno znanje mladih o EU, proceu integracija i koristima koje im iste pružaju 
  • Promovisane aktivnosti i rezultati projekta 

 

Opšti cilj projekta

  • Podizanje nivoa znanja mladih i ostalih građana/ki o Evropskoj uniji republici Srbiji
 
Specifični cilj 1
  • Predstavlјanje pogodnosti koje mladi lјudi mogu imati u procesu integracije naše zemlјe u evropske strukture
Specifični cilj 2
  • Informisanje mladih o EU i trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije
Specifični cilj 3
  • Podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlјe u evropske strukture