Teme: Projekti koji se odnose na uzroke totalitarnih režima u savremenoj evropskoj istoriji (posebno, ali ne isklјučivo, nacizam koji je doveo do Holokausta, fašizam, stalјinizam i totalitarne komunističke režime) i koji odaju počast žrtvama njihovih zločina.

 

Projekti koji se tiču drugih značajnih momenata u novijoj evropskoj istoriji. Posebno aktivnosti koje ohrabruju toleranciju, uzajamno razumevanje, interkulturni dijalog i pomirenje kao sredstva prevazilaženja prošlosti i izgradnje budućnosti. Poseban akcenat se stavlјa na mlađe generacije.

 

Ko može da aplicira: lokalne/regionalne vlasti, neprofitne organizacije, civilno društvo, udruženja preživelih, odbori/udruženja z abratimljenje gradova, kulturne, obrazovne i straživačke organiyacije, organizacije mladih. Projekat mora uključiti organizacije iz najmanje jedne države članice. Prednost se daje transnacionalnim projektima.

 

Maksimalna vrednost donacije: 100.000 €

 

Maksimalno trajanje projekta: 18 meseci

 

Rok za podnošenje predloga projekata: 01. 03. 2017.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en i http://civilnodrustvo.gov.rs/