Prioritetne oblasti: Demokratski angažman i građansko učešće -Mreže gradova(Gradovi/opštine i udruženja koji rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi mogu da požele da razviju mrežu gradova da bi njihova saradnja bila održiva)

 

Maksimalna vrednost projekta: 150.000,00 €

 

Ko može da aplicira: Aplikant: gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje i ostali nivoi lokalne vlasti koji postoje u zemljama učesnicama u rogramu. Partneri: gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje i ostali nivoi lokalne vlasti koji postoje u zemljama učesnicama u programu. Organizacije koje su pravno lice i poseduju specifičnu ekspertizu vezanu za temu projekta koje postoje u zemljama učesnicama u programu.

 

Broj partnera: Projekat mora da uključi gradove/opštine/regije/organizacije iz bar 4 zemlje učesnice u programu od kojih makar jedna mora da bude članica EU.

 

Trajanje projekta: max 24 meseca

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.09.2015. godine.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en

http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/o-programu/