Poziv pruža podršku inovativnim MSP, uključujući početnike u biznisu (start-up), koji se bave dizajnom i izradom inovativnih mobilnih aplikacija za e-upravu.

 

Ko može da aplicira: Mala i srednja preduzeća

 

Okvirna vrednost projekta: N/A

 

Rok za podnošenje predloga projekata: 16.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs