Svrha Poziva: podrška transnacionalnim projektima saradnje u tematskim oblastima Prioritetne osi 2: Održivi region. Ukupno opredeljena sredstva iznose 34.354.026 eura.

Specifični ciljevi i prihvatljive teme:

Specifični cilj 2.1: Promovisati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara kao razvojnih resursa u Jadransko-Jonskom regionu

-          Tema 1: Očuvati, kapitalizirati i inovirati prirodno i kulturno nasleđe

-          Tema 2: Pratiti, evaluirati i upravljati pritiscima okoline i društva za i od turizma

-          Tema 3: Razviti održivi turizam smanjenjem zagađivača

Specifični cilj 2.2: Unaprediti kapacitet za transnacionalno bavljenje ekološkom ranjivosti, fragmentacijom i uslugama očuvanja eko-sistema u Jadransko-Jonskom regionu

-          Tema 1: Implementirati aktivnosti istraživanja i evaluacije sa ciljem zaštite i upravljanja zemljišnim i morskim predelima i staništima, uključujući podizanje svesti i edukaciju u oblasti ekologije.

-          Tema 2: Upravljanje i preveniranje širenja zagađenja

-          Tema 3: Upravljanje i preveniranje opasnosti prirodnih i uzrokovanih ljudskim faktorom

(Predlog projekta mora da se bavi isključivo 1 definisanom temom)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2,5 mil. eur

Minimalno su-finansiranje: 15%

Maksimalan period implementacije projekata: 30 meseci

Ko može aplicirati: pravna lica (javna i privatna) osnovana po nacionalnom zakonu u zemlji koja učestvuje u Programu - Italija (određeni regioni), Slovenija, Grčka, Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Obavezno partnerstvo: minimalno 6 partnera - 4 partnera iz različitih EU zemalja i 2 partnera iz različitih IPA zemalja. (Maksimalno 2 partnera iz iste zemlje i maksimalno 16 partnera upukno po projektu).

Napomena: Predlozi projekata se dostavljaju isključivo u elektronskoj formi, putem e-MS portala.