Fond Kanade finansira projekte male vrednosti koji unapređuju demokratski, ekonomski, kulturni i društveni život građana Srbije. Projekti odabrani za finansiranje moraće da pokažu dugoročnu održivost, visoku vidljivost i naglase jednakost polova.

 

Prioritetne teme:

1. Sprečavanje seksualnog i rodnog nasilja

2. Zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući ranjive grupe poput seksualnih manjina

3. Podrška demokratskoj tranziciji i povećanju demokratskog učešća, posebno žena i manjinskih grupa

4. Osnaživanje vladavine prava i borba protiv destabilizujućeg uticaja kriminala i korupcije, uključujući jačanje kapaciteta sektora bezbednosti

5. Jačanje ekonomskog upravljanja, uključujući izgradnju slobodnog tržišta i efektivno povoljnog okruženja za biznise

6. Sprečavanje ranih, prisilnih i dečjih brakova

 

Ko može da aplicira: N/A

 

Maksimalna vrednost projekta: 25.000 kandaskih dolara

 

Maksimalno trajanje projekta: N/A, svi projekti moraju da budu implementirani najkasnije do 26. februara 2016. godine.

 

Rok za podnošenje predloga projekata: 30. avgust 2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.crnps.org.rs/wp-content/uploads/Canada-Fund-for-Serbia-2015.pdf