Ciljevi Programa: Program je osmišljen da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne rpojekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije sa tržišnim potencijalom. Kroz ovaj Program Fond za inovacionu delatnost pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije.ž

Oblast/sektor: projekat može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.   

Max. trajanje projekta: do 2 godine

Max. iznos bespovratnih sredstava: do 300.000 EUR, odnosno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva

Min. su-finansiranje: 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva 

Ko može da aplicira: Obavezno partnerstvo od najmanje 1 mikro, malo ili srednje rivredno društvo i najmanje 1 javna naučno-istraživačka institucija. Konzorcijum ne može imati više od 5 članica.