Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

 

Cilj programa:

  • podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;
  • podsticanje zapošljavanja;
  • podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;

 

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2018. godini.

 

Namena sredstava:

  • dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/investiciono održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora;
  • kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
  • trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

 

Finansiranje Programa: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 200.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda  za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 466.666.666,67 dinara.

Iznos ukupnih sredstava koji se odobrava preduzetnicima i pravnim licima po ovom Programu ne može biti manji od 400.000,00 dinara (kredit u iznosu od 280.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 120.000,00 dinara, odnosno kredit u iznosu od 240.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 160.000,00 dinara za privredne subjekte iz jedinica lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti), niti veći od 6.000.000,00 dinara (kredit u iznosu od 4.200.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 1.800.000,00 dinara, odnosno kredit u iznosu od 3.600.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 2.400.000,00 dinara za privredne subjekte iz jedinica lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti).

 

Javni poziv je zatvoren od 15.07.2019. usled utrošenih sredstava za ovu namenu.

Dokumentaciju za prijavu možete preuzeti OVDE