Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

 

Cilj programa:

Opšti cilj je podsticanje razvoja preduzetništva i održivog ekonomskog razvoja.

Specifični ciljevi su:

  • povećanje broja privrednih subjekata;
  • podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja;
  • podsticanje zapošljavanja;
  • podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

 

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

 

Namena sredstava:

  • tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00RSD od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kojem se sprovodi aktivnost u zakupu ili vlasništvu podnosioca zahteva;
  • kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
  • operativne troškove, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

 

Finansiranje Programa: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. 

Iznos ukupnih sredstava koji se odobrava preduzetnicima i pravnim licima po ovom Programu ne može biti manji od 400.000,00 dinara (kredit u iznosu od 280.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 120.000,00 dinara, odnosno kredit u iznosu od 240.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 160.000,00 dinara za privredne subjekte iz jedinica lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti), niti veći od 6.000.000,00 dinara (kredit u iznosu od 4.200.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 1.800.000,00 dinara, odnosno kredit u iznosu od 3.600.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 2.400.000,00 dinara za privredne subjekte iz jedinica lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti).

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava odnosno do 31.12.2020. 

 

Dokumentaciju za prijavu možete preuzeti OVDE