Poziv ima za cilj da promoviše saradnju i jačanje odnosa između organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana, kroz deljenje zajedničkih vrednosti među građanima, civilnim društvom i neprofitnim organizacijama, i unapređenje kontakata.   

Tematske oblasti:

  • Saradnja u oblasti kulture
  • Razmene u oblasti obrazovanja i nauke
  • Održivi razvoj

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 12.000 €

Minimalno sufinansiranje: 20%

Period implementacije projekata: maksimalno 12 meseci

Ko može aplicirati: nevladine i ne-profitne organizacije civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija)

Partnerstvo: obavezno je partnerstvo od minimalno 3 organizacije iz 3 različite zemlje Zapadnog Balkana

Napomena: Promocija prekogranične saradnje, ravnopravnosti polova i mladih moraju obavezno da budu uključene kao horizontalne teme. Aplikacije se dostavljaju isključivo elčektronskim putem, na adresu: WBFapplications@westernbalkansfund.org.