Fond za inovacionu delatnost pokrenuo je u okviru Programa transfera tehnologija novu uslugu namenjenu malim i srednjim preduzećima (MSP) – inovacioni vaučeri. Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

 

Cilj programa:

 • da se MSP iz privatnog sektora podstaknu da koriste usluge javnih naučnoistraživačkih institucija kako bi poboljšali svoje proizvode, procese, veštine i usluge, i tako unaprede svoju ukupnu konkurentnost;
 • da se pospeši uspostavljanje veza i saradnja između MSP iz privatnog sektora s jedne strane i javnih naučnoistraživačkih institucija sa druge strane, a sve u korist razvoja privrede Srbije.

 

Ko može da aplicira:

Mikro, mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim vlasništvom, osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima, registrovana u Agenciji za privredne registre i sa sedištem u Srbiji.

 

Namena sredstava:

Inovacioni vaučer može da se iskoristi za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće ili za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema koje preduzeće odredi kao uslugu od strane javnih naučnoistraživačkih organizacija (univerziteta, fakulteta, istraživačkih zavoda, inovacionih centara i drugih javnih ustanove za istraživanje i razvoj u Srbiji) i to za:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa, ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Verifikacija tehnologije;
 • Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja (za ove svrhe može se koristiti najviše 20%  vrednosti inovacionog vaučera).

 

Finansiranje Programa:

Maksimalni iznos koji će se odobravati po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva se do 80% ukupnih troškova usluge (ne uključujući porez na dodatu vrednost).

 

Jednom podnosiocu prijave u toku ovog javnog poziva mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

 

Ukupno obezbeđena sredstva za šemu inovacionih vaučera: 24.000.000 dinara.

 

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv je otvoren od 21. decembra 2017. godine do 21. maja 2018. godine, odnosno sve dok opredeljena sredstava ne budu utrošena.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.inovacionifond.rs/javni-poziv-za-dodeljivanje-inovacionih-vaucera/