Program Interreg IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija nastavlja finansiranje prekogranične saradnje rumunsko - srpske granične oblasti za period programiranja 2014-2020. g, kroz Instrumente za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz podršku Evropske unije i vlade dve države.

 

Ko može da aplicira: Lokalne samouprave, lokalne i regionalne javne ustanove ( nacionalne samo ukoliko imaju ispostave u prihvatljivoj prekogranicnoj oblasti), Neprofitne organizacije i NVO, organizacije civilnog društva i dr.

 

Partnerstvo: min 2 partnera ( jedan iz Srbije i jedan iz Rumunije), maksimalno 5 po projektu

 

Prioriteti:

1. Promovisanje zapošljavanja i usluga za inkluzivni rast:

2. Zaštita životne sredine i upravljanje rizikom;

3. Održiva mobilnost i pristupačnost;

4. Atraktivnosti za održivi turizam

 

Prihvatljiva geografska oblast: tri županije iz Rumunije: Timiš, Karaš Severin i Mehedinci i šest okruga iz Republike Srbije: Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski i Podunavski.

 

Vrednost projekta: u zavisnosti od prioritetnih osa ( za regularne projekte okvirno : 150.000-2.000.000 EUR i za strateške projekte : 2.500.000,00-12.000.000,00 EUR)

 

Trajanje projekta: za reglarne projekte u zavisnosti od prioritetnih osa : 9-18 meseci, osim za investicione projekte: 12-24 meseca, i za strateške projekte 12-60 meseci

 

Minimalno su-finansiranje: 15%

 

Rok za dostavljanje koncepta projekta: za regularne projekte 15. Januar 2016., za strateške 15. Mart 2016.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.romania-serbia.net/index.php?lang=sr