Tematske oblasti:

- unapređenje bezbednosti saobraćaja –edukacija dece školskog i predškolskog uzrasta u saobraćaju,mladih i starih vozača, ranjivih kategorija (osobe sa invaliditetom, Romi, i sl)

- unapređenje bezbednosti puteva i kretanja – putno-pružni prelazi, modernizacija i ažuriranje evidencije saobraćajne signalizacije, uspostavljanje i uređivanje „zone škole i sl“

- afirmacija nautičkih potencijala vodnih puteva u RS

- Regionalni prostorni planovi kao instrumenti za usmeravanje regionalnog razvoja

- unapređenje uslova socijalnog stanovanja ( višestruko diskriminisane grupe žena i sl.)

- pretvaranje napuštenih pruga i nekorišćenih staničnih zgrada u objekte koji imaju različite namene

- promocija i unapređenje alternativnih vrsta mobilnosti

 

Maksimalna vrednost projekta: do 1.500.000,00 rsd, max 80% od vrednosti projekta

 

Ko može da aplicira: Udruženja,zadužbine i fondacije

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 28.03.2016. godine.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-gradevinarstva-saobracaja-i-infrastrukture-0