Cilj programa je da doprinese razvoju vladavine prava kroz aktivnosti koje promovišu:

A) Stabilnost

 • Bliža Regionalna saradnja
 • Implementacija tranzicije u pravosuđu u regionu
 • Pomirenje

B) Socio-ekonomski razvoj na nacionalnom I regionalnom nivou

 • Povećan ekonomski rast I konkurentnost
 • Povećan kapacitet u polju životne sredine/klime/energije
 • Povećana socijalna I ekonomska inkluzija marginalizovanih grupa

C) Dobro upravljanje

 • Jačanje vladavine prava kroz podizanje kapaciteta sudova, organa gonjenja, nezavisnih kontrolnih tela I policije
 • Demokratski I efikasaniji sektor odbrane
 • Jako živo I nezavisno civilno društvo I mediji
 • Obezbeđena prava manjina I marginalizovanih grupa u skladu sa međunarodnim sporazumima, formalno I u praksi
 • Borba protiv organizivanog kriminala I korupcije kao glavni prioritet vlasti

Ko može da aplicira: Ministarstva, Lokalne samouprave, javne institucije u Srbiji I Crnoj Gori I međunarodne organizacije.

Namena sredstava: Predložene akcije moraju doprineti Srpskom I Crnogorskom procesu EU integracija u jednom ili više poglavlja

Poglavlje 5: Javne nabavke

Poglavlje 8: Politika konkurencije

Poglavlje 23: Pravosuđe I osnovna prava

Poglavlje 24: Pravda, sloboda I bezbednost

Poglavlje 27: Životna sredina (samo Crna Gora)

Poglavlje 32: Finansijska kontrola

Poglavlje 35: Ostala pitanja – Normalizacija odnosa između Srbije I Kosova* (samo Srbija)

Predložene aktivnosti moraju biti sprovedene u Srbiji i/ili Crnoj Gori. Aktivnosti moraju biti sprovedene u period od 24 meseca od trenutka potpisivanja ugovora.

Finansiranje Programa: Tražena sredstva treba da budu preko 100.000 eura. Ukupan iznos u Ugovoru o Grantu je iskazan U Norveškim krunama.  Isplate će se realizovati u evrima akontaciono, na osnovu finansijske potrebe Projekta za naredni period a na osnovu dostavljenog izveštaja o napretku.

Rok za podnošenje prijava: 01.07.2017.

Dodatne informacije i dokumentacija OVDE