Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

 

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije

 

Namena bespovratnih sredstava:

 

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:

- prethodna studija opravdanosti;

- studija opravdanosti;

- studija o proceni uticaja na životnu sredinu;

- generalni projekat;

- idejno rešenje;

- idejni projekat;

- projekat za građevinsku dozvolu;

- projekat za izvođenje

 

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava:

 

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:

- razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);

- revitalizaciju braunfild lokacija;

- razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

 

Sufinansiranje Ministartstva:

- do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;

- do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;

- do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;

- do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

 

Rok za podnošenje prijava: 22.07.2016.

 

Rok za realizaciju : 15.11.2016.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-program-podsticanja-ravnomernog-regionalnog-razvoja-u-2016-godini/