Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

 

Cilj programa:

  • podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;
  • podsticanje zapošljavanja;
  • podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;

 

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2017. godini.

 

Namena sredstava:

  • dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;
  • kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
  • trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

 

Finansiranje Programa: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupnih sredstava koji se odobrava preduzetnicima i pravnim licima po ovom Programu ne može biti manji od 400.000,00 dinara (kredit u iznosu od 280.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 120.000,00 dinara), niti veći od 6.000.000,00 dinara (kredit u iznosu od 4.200.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 1.800.000,00 dinara).

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 31.12.2018.

Više informacija: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2018-godini/