Cilj programa: Doprineti povećanoj konkurentnosti MSP u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, odnosno Južnoj i Istočnoj Srbiji, odnosno Povećan tržišni potencijal, doprinos lancu vrednosti i otvaranje radnih mesta u korisničkim preduzetničkim radnjama, mikro i malim preduzećima

Predmet poziva:  Poziv obuhvata dve partije: Partija 1 (LOT1) se odnosi na novoosnovana preduzeća (registrovana između 1. januara 2016. i 31. decembra 2017.), a Partija 2 (LOT2), koji se odnosi na preduzeća koja posluju duže od tri i maksimalno pet godina (registrovana između 1. januara 2013. i 31. decembra 2015).  

Prihvatljive aktivnosti:

  • Nabavka opreme  u cilju poboljšanja kvaliteta postojećih ili razvoja novih proizvoda, povećane produktivnosti, podrške razvoja proizvoda sa višom dodatom vrednošću, podrške uvođenju inovacija i olakšanog širenja tržišta – što obavezno čini minimum 80% vrednosti projekta;
  • Uvođenje usluga  koje doprinose poboljšanju kvaliteta postojećih ili razvoju novih proizvoda, povaćane produktivnosti, podrške razvoja proizvoda sa višom dodatom vrednošću, podrške uvođenju inovacija i olakšanom širenju tržišta – što opciono čini maksimalno 20% vrednosti projekta.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

 Partija 1 (LOT1): Minimum – 10.000 evra, maksimum –20.000 evra

Partija 2 (LOT2): Minimum 10.000 evra, maksimum – 30.000 evra, ili 50.000 evra za brzorastuća i izvozno orijentisana preduzeća

Minimalno su-finansiranje:

Korisnici su obavezni da daju gotovinski udeo u troškovima projekta u sledećim iznosima:

Partija 1 (LOT1): 20% ukupnih prihvaćenih troškova projekta,

Partija 2 (LOT2): 30% ukupnih prihvaćenih troškova projekta.

Period implementacije projekata:  max 12 meseci

Ko može aplicirati: preduzetničke radnje, mikro ili malo preduzeće registrovano između 2013 i 2017 godine na teritoriji Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Južne i Istočne Srbije ( detaljniji kriterijumi dati su u Pozivu)