Cilj programa:

Cilј raspodele i korišćenja Sredstava je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata.

 

Namena sredstava:

1) izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);

2) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;

3) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju školskih sportskih sala i terena;

4) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);

5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno-istorijskog značaja koji podstiču razvoj turizma

 

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat

 

Sufinansiranje Ministartstva: do 50% vrednosti projekta bez PDV-a

 

Rok za podnošenje prijava: 17.02.2017.g.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-prijavu-projekata-za-podrsku-unapredjenja-lokalne-i-regionalne-infrastrukture-gradimo-zajedno/