Ciljevi:

- Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije

- Unapređivanje položaja Roma kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu.

- Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa, sa akcentom na programe prevencije nasilja nad Romkinjama i nasilja u porodici, trgovine ljudima, integracije povratnika po ugovoru o readmisiji

 

Period implementacije projekta: 4 meseca

 

Maksimalna vrednost projekta: 700.000,00 RSD

 

Ko može da aplicira: Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 14.09.2016. godine.

 

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/projekti-l/konkursi