Cilj Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradnike i poljoprivredne zadruge u 2091. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i AP Kosovo i Metohija, je sistematsko unapređenje poslovanja zadruga kao i kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz ravnomerniju raspodelu dohotka i povećanje ekonomskih mogućnosti u sklopu ravnomernog regionalnog razvoja. 

Specifični ciljevi: 

 1. Osnivanje zadruga u sredinama gde one ne psotoje ili su u prethodnom periodu prestale da postoje,
 2. Unapređenje sirovinske baze za povećanje proizvodnje mleka, mesa, voća, povrća i drugih biljnih proizvoda,
 3. inoviranje i tehničko-tehnološko opremanje zadruga radi dobijanja proizvoda sa dodatom vrednošću,
 4. podsticanje međuzadružne saradnje i veći uticaj na lokalnu sredinu, kao i briga o ljudskim resursima,
 5. rast konkurentnosti zadruga korišćenjem novih tehnologija i naučenih znanja, 
 6. korišćenje raspoloživih lokalnih resursa u funkciji ukupnog razvoja,
 7. usporavanje procesa migracija.

Namena sredstava:

 1. nabavka živih životinja
 2. nabavka opreme i mehanizacije za unapređenje kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke
 3. nabavka opreme za preradu mleka i mesa
 4. nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća
 5. nabavka opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada,
 6. nabavka opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja
 7. nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica
 8. nabavka opreme za pčelarstvo
 9. izgradnja montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 

 • za novoformirane zadruge: 7,5 miliona dinara
 • za stare zadruge: 15 miliona dinara
 • za složene zadruge: 60 miliona dinara 

* svi traženi iznosi uključuju i PDV. 

Minimalno su-finansiranje: obavezno u iznosu od 20% vrednosti projekta za složene zadruge, za stare i novoformirane nije obavezno, ali se preporuča

Ko može da konkuriše: zadruga registrovana u APR-u i ispunjava sve uslove Konkursa