Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja svojim statutom prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, osnovne principe ljudskih prava, kao i unapređenje i zaštitu položaja, ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba.

 

Ko može da aplicira: udruženja registrovana u registru udruženja koje vodi Agencija za privredne registre i koja statutom prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, osnovne principe ljudskih prava, kao i unapređenje i zaštitu položaja, ljudskih prava i sloboda LGBT osoba.

 

Prioritet za finansiranje imaće projekti kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

Opšti cilj je stvaranje okruženja koje promoviše različitosti, insistira na priznavanju jednakih prava za sve, socijalnoj inkluziji LGBTI osoba i poštovanju demokratskih principa građanskog društva.

 

Specifični ciljevi kampanje uključuju:

- Povećanje nivoa informisanosti o temama i izazovima koji su značajni za LGBTI populaciju u Srbiji;

- Otklanjanje postojećih predrasuda i stereotipa o pripadnicima/ama LGBTI populacije;

- Smanjenje stigme i diskriminacije prema LGBTI populaciji;

- Promociju osnovnih i drugih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Reublike Srbije, bez obzira na individualne karakteristike uključujući i seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 444.400 RSD

 

Trajanje projekta: 2 – 4 meseca / okvirno oktobar 2015. – januar 2016. godine

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 24. avgust 2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/projekti-l/konkursi