Cilј konkursa: pruža podršku udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u sprovođenju različitih omladinskih aktivnosti

 

Deo konkursa A-1) Sprovođenje cilјeva Nacionalne strategije za mlade

Oblast A-1)-1: obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih;

Oblast A-1)-2: aktivizam i aktivno učešće mladih;

Oblast A-1)-3: zdravlјe, blagostanje, populaciona edukacija mladih;

Oblast A-1)-4: bezbednost mladih;

Oblast A-1)-5: socijalna uklјučenost mladih;

Oblast A-1)-6: mobilnost mladih;

Oblast A-1)-7: informisanje mladih;

Oblast A-1)-8: kultura i kreativnost mladih.

 

Deo konkursa A-2) Podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlјa, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih

 

Deo konkursa B) Sprovođenje programa MLADI SU ZAKON

Oblast B-1: Podrška sprovođenju omladinskih volonterskih projekata i volonterskih kampova na teritoriji odabrane grupe okruga

 

Max vrednost projekta:

A-1) do 3.000.000,00 dinara

A-2) 3.000.000,00 dinara.

B) do 1.200.000,00 dinara

 

Ko može da aplicira: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih. Partnerstvo na realizaciji programa ili projekta može se ostvariti sa različitim sektorima: javni, privatni, civilni i dodatno će se vrednovati.

 

Trajanje: od 10. aprila 2017. godine do najkasnije 31. januara 2018. godine. Za deo konkursa B-1 realizacija programa ili projekata treba da traje u periodu 1. maj – 30. septembar 2017. godine, a za deo konkursa B-2 u periodu 1. maj – 31. decembar 2017. godine.

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 27.02.2017. godine.

 

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta http://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora1?lang=lat