Cilј konkursa: podrška aktivnostima i projektima kojima se razvijaju servisi, usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošlјivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju, a u cilјu stimulisanja različitih oblika zapošlјavanja, samozapošlјavanja i preduzetništva mladih.

 

Oblasti konkursa:

 

Oblast 1: Sprovođenje programa omladinskog preduzetništva (neformalno obrazovanje u oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa, pokretanje biznis inkubatora, habova, preduzetničkih firmi, preduzetništvo u polјoprivredi i kreativnoj industriji uz podršku mentora, promocija uspešnih mladih preduzetnika...);

 

Oblast 2: Sprovođenje programa koji povećavaju zapošlјivost mladih (neformalno obrazovanje u svrhu zapošlјavanja i povećanja zapošlјivosti, radne/stručne prakse u malim i srednjim preduzećima, organizacijama civilnog društva, obuke za deficitarna zanimanja);

 

Oblast 3: Razvijanje i sprovođenje programa koji razvijaju preduzetnički duh i finansijsku pismenost kod mladih u osnovnim i srednjim školama;

 

Oblast 4: Sprovođenje programa za povećanje zapošlјivosti mladih koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada (npr. mladi bez kvalifikacija, mladi Romi i Romkinje, mladi sa invaliditetom, mladi koji su izašli iz sistema institucionalne brige i druge osetlјive grupe stanovništva prepoznate različitim strateškim dokumentima);

 

Oblast 5: Razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju zapošlјivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju (razvoj inovativnog rešenja koje je kroz projekat na praktičan način provereno i predloženo za dalјe sprovođenje), karijerno vođenje i savetovanje.

 

Max vrednost projekta: nije ograničena

 

Ko može da aplicira: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih. Partnerstvo na realizaciji programa ili projekta može se ostvariti sa različitim sektorima: javni, privatni, civilni i dodatno će se vrednovati.

 

Trajanje: od 10. aprila 2017. godine do najkasnije 31. januara 2018. godine.

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 27.02.2017. godine.

 

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora1?lang=lat