Osnivači

Partneri
Kontakt

       

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje d.o.o.


Nada Kokot, direktor

Ivana Antonijević, Savetnik za turizam i ruralni razvoj

Ana Đukanović, Savetnik za infrastrukturu i zaštitu životne sredine

Miloš Najčević, Savetnik za ljudske resurse i marketing

Saša Dedeić, Savetnik za MSPP

       

Stari korzo 30/3

Požarevac

tel: +38112510824

fax: +38112511823

e-mail: office@rra-bp.rs

MB: 20505044

PIB: 106132568

Racuni br: 160-321030-02 Banca Intesa ad

                 205-146277-85 Komercijalna banka ad