Cilj programa: Opšti cilj Poziva je doprineti unapređenju kvaliteta života u nerazvijenim lokalnim samoupravama, konkretno 91 opštini koje su razvrstane u 3. i 4. grupu po nivou razvijenosti. Specifičan cilj Poziva jeste unapređenje lokalne infrastrukture i dobre uprave na lokalnom nivou. Projekti moraju doprineti ciljevima Poziva, kao i prioritetima socio-ekonomskog razvoja ciljane teritorije, definisanih u nacionalnim/regionalnim/lokalnim strategijama i planovima. Sredstva ukupno opredeljena za ovaj Poziv iznose 900.000 USD.

Prioritetne oblasti podrške podrazumevaju unapređenje javne infrastrukture koje će doprineti boljim uslovima života u sledećim oblastima:

 • Obrazovanja
 • Zdravstva
 • Socijalne zaštite
 • Zaštite životne sredine
 • Upravljanje vodosnabdevanjem i otpadom
 • Kulture i
 • Sporta

*Putna infrastruktura nije prihvatljiva oblast!

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija škola, zdravstvenih centara, objekata socijalne zaštite, kulture i sporta
 • Unapređenje energetske efikasnosti kroz zamenu stolarije, unapređenje fasada i grejnih i električnih sistema
 • Dostupnost javne infrastrukture osobama sa fizičkim ograničenjima
 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija kanalizacionih i sistema vodosnabdevanja
 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, otpadnim vodama, reciklaže
 • Druge aktivnosti u okviru prioritetnih oblasti

*Nabavka opreme je prihvatljiva u iznosu do maksimalno 30% od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava!

Iznos bespovratnih sredstava: 33.750 – 112.500 USD

Obavezno su-finansiranje: ne

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave razvrstane u 3. i 4. grupu po nivou razvijenosti

Partnerstvo: moguće sa drugim opštinama, javnim preduzećima/institucijama ili opštinama iz prekograničnog regiona. 

*jedinica lokalne samouprave može da aplicira samo sa 1 predlogom projekta u okviru ovog Poziva!

Period implementacije projekata: 12 meseci

Preduslovi/obavezna prateća dokumentacija: Građevinska dozvola ili drugi dokument izdat od strane relevantnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, i Dokaz o vlasništvu (Izvod iz Katastra, KTP)

Napomena: Predlozi projekata se dostavljaju isključivo elektronskim putem na mejl: rsoc.applications@unops.org.