Cilj programa: Opšti cilj Poziva je unaprediti zapošljivost ranjivih grupoa u nerazvijenim lokalnim samoupravama, konkretno 91 opštini koje su razvrstane u 3. i 4. grupu po nivou razvijenosti. Specifičan cilj Poziva jeste unapređenje znanja, veština i kompetencija najmanje 250 nezaposlenih lica koje pripadaju ranjivim grupama u nerazvijenim opštinama obuhvaćenim Programom, kao i smanjenje neusaglašensoti između ponude i potražnje na tržištu rada, koje će rezultirati sa zapošljavanjem najmanje 100 lica.  Sredstva ukupno opredeljena za ovaj Poziv iznose 300.000 USD.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Mere aktivnog zapošljavanja sadržane u LAPZ vezane za stručne obuke (obuke za poznatog poslodavca, profesionalna praksa i sticanje specifičnih praktičnih znanja) predviđene Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu,
  • Predviđene aktivnosti/mere aktivnog zapošljavanja sadržane u LAPZ moraju da targetiraju 1 ili više ranjivih grupa: mladi do 30 godina starosti, tehnološki viškovi, stariji od 50, nezaposleni bez ikakvih ili sa niskim stepenom kvalifikacija, lica nezaposlena duže od 12 meseci, osobe sa invaliditetom, Romi, žrtve nasilja u porodici i korisnici socijalne pomoći.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 11.100 USD

Minimalno su-finansiranje: 10%

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave razvrstane u 3. i 4. grupu po nivou razvijenosti

*jedinica lokalne samouprave može da aplicira samo sa 1 predlogom projekta u okviru ovog Poziva!

Period implementacije projekata: 8 meseci (izuzetak: 14 meseci ukoliko se projekat bavi nezaposlenim mladima sa višim stepenom obrazovanja)

Preduslovi: Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018, opredeljena sredstva za implementaciju mera aktivnog zapošljavanja na lokalnom nivou.

 Napomena: Predlozi projekata se dostavljaju isključivo elektronskim putem na mejl: rsoc.applications@unops.org.