Cilj programa: Cilj Programa je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika u cilju prisutnosti i ostvarivanja prihoda na inostranim tržištima. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS). Program se sastoji iz 2 komponente:

 

KOMPONENTA 1 – PRIPREMA ZA IZVOZ (ISTEKAO ROK)

KOMPONENTA 2 – UNAPREĐENJE KAPACITETA IZVOZNIKA

 

Ko može da aplicira:

 

KOMPONENTA 1 – Za dodelu bespovratnih sredstava mogu da konkurišu klasteri, regionalne razvojne agencije, privredne komore, udruženja, fakulteti i instituti a koji mogu da konkurišu samostalno ili kao članovi Konzorcijuma. Druge organizacije koje se bave podrškom privredi (poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi i sl.), kao i privredna društva i preduzetnici kod kojih konsultantske aktivnosti predstavljaju pretežnu delatnost, mogu da konkurišu jedino kao članovi Konzorcijuma.

KOMPONENTA 2 – Za Komponentu 2 pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju lica kategorisana kao MMSPP, u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu, kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju APR na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada . MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili udruženo (kao Konzorcijum) u zavisnosti od vrste aktivnosti.

 

Namena sredstava:

U okviru Komponente 1 mogu se realizovati sledeće vrste aktivnosti:

 • Razvoj programa obuka i održavanje obuka za sticanje opštih znanja i veština potrebnih za izvoz;
 • Razvoj programa individualnog savetovanja/ mentoringa za MMSPP;
 • Razvoj programa obuka i održavanje obuka i/ili savetovanja za pripremu plana izvoza prilagođenog privrednom subjektu;
 • Organizovanje sticanja praktičnih iskustava u oblasti izvoza.

U okviru Komponente 2 mogu se realizovati sledeće aktivnosti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja u funkciji podizanja konkurentnosti na inostranim tržištima
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda i sl.) u funkciji priprema proizvoda za inostrana tržišta
 • Izrada plana izvoza
 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže i priprema dokumentacije radi pripreme proizvoda za inostrana tržišta
 • Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima
 • Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje
 • Okupljanje izvoznika po tržištima

 

Finansiranje Programa:

KOMPONENTA 1 – RAS sufinansira do 60% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara po projektu

KOMPONENTA 2RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV-a. Podnosilac prijave može konkurisati za jednu ili više aktivnosti, s tim što maksimalan ukupni iznos bespovratnih sredstava ne može preći 1.000.000,00 dinara.

 

Rok za podnošenje prijava:

KOMPONENTA 1 – do 19.05.2017. godine.

KOMPONENTA 2do utroška sredstava.

 

Dodatne informacije i dokumentacija OVDE