Cilj programa: Kroz Program promocije izvoza, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

KOMPONENTA 1 – INDIVIDUALNI NASTUP NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU

KOMPONENTA 2 – ORGANIZACIJA KOMPANIJSKIH MISIJA U INOSTRANSTVU (ISTEKAO ROK)

 

Ko može da aplicira:

KOMPONENTA 1 - Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada

KOMPONENTA 2 - Ova komponenta je namenjena udruženjima (klasterima, NVO), regionalnim razvojnim agencijima i privrednim komorama.

 

Namena sredstava:

KOMPONENTA 1 - Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

  • zakup i izgradnju izlagačkog prostora;
  • izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i
  • organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

KOMPONENTA 2 - U okviru ove komponente, prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • priprema i realizacija putovanja;
  • organizovanje poslovnih sastanaka;
  • organizovanje posete  privrednih subjekata i organizacijama koje mogu biti partneri učesnicima kompanijske misije;
  • izrada (dizajn i štampa) promotivnog materijala

 

Finansiranje Programa:

KOMPONENTA 1 - RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

KOMPONENTA 2 - RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 RSD.

 

Rok za podnošenje prijava:

KOMPONENTA 1 - otvoren do utroška sredstava.

KOMPONENTA 2 - do 19.05.2017. godine.

 

Dodatne informacije i dokumentacija OVDE