Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje javni poziv "MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE"

 

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu, Lajkovcu i Loznici.

 

Cilj projekta: Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2015. godine.

 

Šta je mentoring? Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj. Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik. Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Nacionalna agencija za regionalni razvoj sprovodi mentoring kao standarizovanu uslugu od 2011. godine. Program mentoringa u 2015. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013-2016. godine.

 

NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

 

Sadržaj mentoring usluga:

1. Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;

2. Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;

3. Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;

4. Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;

5. Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

6. Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;

7. Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;

8. Obuka.

 

Implementacija mentoringa: Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici i to koji su početnici u poslovanju (registrovani nakon 1. marta 2014. godine) ili oni koji su registrovani pre navedenog datuma, kao i klasteri (podrška je usmerena na jačanje kapaciteta klaster menadžmenta za tehnološki razvoj i inovacije, ne pojedinačno članica klastera).

 

USLOVI JAVNOG POZIVA

 

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:

 

mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

1. većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;

2. pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);

3. izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

i klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

2. da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

3. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu.

 

KATEGORIJE KANDIDATA

 

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u tri kategorije:

1. Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) - registrovani posle 1. marta 2014. godine;

2. Postojeći privredni subjekti - registrovani pre 1. marta 2014. godine.

3. Klasteri

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Za novoosnovane privredne subjekte:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti OVDE ili u prostorijama akreditovane Regionalne razvojne agencije “Braničevo-Podunavlje“, Stari korzo 30/3, Požarevac);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti OVDE ili u prostorijama akreditovane Regionalne razvojne agencije “Braničevo-Podunavlje“, Stari korzo 30/3, Požarevac);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);

3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja - podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);

4. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2014. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

 

Za klastere:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);

2. Izvod o registraciji klastera (ne stariji od 6 meseci original ili overena kopija);

3. Bilans stanja i bilans uspeha za 2014. godinu (osim klastera koji su registrovani u 2015. godini);

4. Potvrda nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja Javnog poziva.

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

 

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

 

Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje” doo Požarevac, Stari korzo 30/3; telefon: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs

 

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – MENTORING 2015.“

 

BROŠURU besplatnog mentorstva preuzmite ovde.