Svrha Programa: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za za javne politike i Stalnom konferencijom gradova i opština realizuje projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji podržava Vlada Švajcarske. U okviru projekta je uspostavljen Fond podrške za projekte međuopštinske saradnje u okviru kojeg se raspisuje i ovaj Javni poziv, otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, u skladu za zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Ukupna opredeljena sredstva iznose 117.000 švajcarskih franaka.

Ciljevi Poziva:

Opšti cilj je unapređenje postojeće ili uspostavljanje nove međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

Specifični ciljevi su:

A) unapređenje postojeće međuopštinske saradnje između 2 ili više jedinica lokalne samouprave, koje već imaju potpisan Sporazum o međuopštinskoj saradnji,

B) uspostavljanje nove međuopštinske saradnje između 2 ili više jedinica lokalne samouprave, koje tokom projekta planiraju da je definišu odgovarajućim Sporazumom o međuopštinskoj saradnji.

Prioritetne oblasti podrške:

Svi poslovi jedinica lokalne samouprave iz izvornog ili poverenog delokruga, u sektorima koji su definisani Zakonom o lokalnoj samoupravi, kao i zakonima resornih ministarstava.

Tipovi prihvatljivih aktivnosti:

  • Ekspertska podrška u usaglašavanju postojećeg Sporazuma o međuopštinskoj saradnji sa aktuelnim zakonskim okvirom, odnosno u izradi nacrta Sporazuma o međuopštinskoj saradnji, interne dokumentacije i dr,
  • Ekspertska podrška za unapređenje znanja i kapaciteta partnera,
  • Uređivanje i opremanje objekta /prostora namenjenog za funkcionisanje tela međuopštinske saradnje,
  • Nabavka IT (IT podrške i softvera) i druge potrebne opreme,
  • Druge aktivnosti koje nisu gore navedene, a kojima se unapređuje međuopštinska saradnja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 58.000 CHF

Minimalno su-finansiranje: N/A

Period implementacije projekata: 19. jul 2019 – 31. oktobar 2019.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave, dok partneri mogu da budu gradske opštine (pod uslovom da je grad osnivač vodeći ili jedan od partnera), preduzeća, ustanove i organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (pod uslovom da je osnivač vodeći ili jedan od partnera).

Obavezno partnerstvo: najmanje 2 jedinice lokalne samouprave

Napomena: svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati sa samo 1 projektom kao nosilac (vodeći partner), dok u svojstvu partnera mogu učestvovati na više projekata, ali pravo na finansijska sredstva mogu ostvariti samo iz jednog projekta. Predlozi projekata dostavljaju se u elektronskoj formi, na adresu sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.  

Info-dan održaće se 4. juna 2019. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu u Hotelu „M“ (Bulevar oslobođenja 56a). Prijave se dostavljaju do 30. maja elektronskom poštom na adresu sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.