Svrha poziva: dodela bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za su-finasniranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave, sa ciljem ostvarivanja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije. Za ovu namenu ukupno je opredeljeno 30.000.000 RSD.

Dozvoljene aktivnosti:

  • Izrada prostornog plana JLS
  • Izrada plana generalne regulacije za naseljeno mesto koje je sedište JLS
  • Izrada plana detaljne regulacije za linijske infrastrukturne objekte.

Period implementacije projekta: ugovorna obaveza mora da bude izvršena najkasnije do 31.12.2020.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave koje su u budžetu za 2020. godinu obezbedile deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkurišu.    

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000 RSD ili 50% od cene izrade plana

Minimalno su-finansiranje: 50%

Napomene:

  • JLS mogu konkurisati za su-finansiranje 1 planskog dokumenta.
  • JSL koje su u prethodnim godinama već dobile sredstva za izradu planskog dokumenta, nemaju pravo učešća na konkursu za isti planski dokument.