Predmet konkursa:

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

 

Ko može da aplicira:

• Konkurs 1: lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

• Konkursi 2 i 3: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

 

Maksimalni iznos odobrenih sredstava:

• Konkurs 1: do 1,5/2,5 miliona RSD (deo A/B konkursa)

• Konkurs 2: do 3/2 miliona RSD (deo A/B konkursa)

• Konkurs 3: do 8 miliona RSD

 

Maksimalno trajanje projekta: 6-8 meseci, u zavisnosti od Konkursa

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 16. avgusta 2016. godine.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 8. avgusta 2016. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs.

 

http://www.mos.gov.rs/vesti/omladina/objavljen-novi-krug-javnih-konkursa-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora/