Ciljevi konkursa: U skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade 2015-2025, konkursi su usmereni na sledeće ciljeve: stvaranje uslova za unapređenje položaja mladih i učešća mladih u lokalnoj zajednici; unapređenje zapošljivosti i uslova za zapošljavanje mladih; stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih; pružanje podrške za razvijanje sektorskih politika i jačanje međusektorske saradnje, unapređenje formalnog i nefoprmalnog obrazovanja, unapređenje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade; unapređenje međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladine i osnaživanje mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici.

Javni konkursi:

1.       Podrška jedinicama lokalne samouprave  sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2.       Stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih

3.       Finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon“

4.       Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

5.       Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u obalstima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: u zavisnosti od Konkursa i oblasti – od 1,5 – 7 miliona RSD ili bez ograničenja

Period implementacije projekata: do 6 meseci, odnosno svi projekti moraju da budu završeni najkasnije do 31.01.2019.

Ko može aplicirati:

-          Konkurs 1: jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovane Kancelarije za mlade

-          Konkursi 2-5: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji RS i upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza.

Napomena: „Otvorena vrata“ za konsultacije u vezi objavljenih konkursa, biće organizovana 8. maja, 12.30-15.00 časova, a za više detalja potrebno je prijaviti se na mejl: konkursi.omladina@mos.gov.rs.