Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava za kratkoročne projekte od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva. Opšti cilj konkursa je unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine

 

Prioritetne tematske oblasti:

• Zaštita prirodnih vrednosti

• Zaštita zemljišta

• Zaštita voda

• Upravljanje otpadom

• Ublažavanje klimatskih promena

• Sprovođenje Arhuske konvencije

• Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi

• Promocija zelene ekonomije

 

Ko može aplicirati: udruženja, zadužbine i fondacije upisane u nadležni Registar, koje deluju na teritoriji Republike Srbije i svoje ciljeve ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 900.000 RSD ili 80% ukupne vrednosti projekta.

 

Trajanje projekta: N/A

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 15.06.2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-udruzenja-i-drugih-organizacija-civilnog-drustva-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/?lang=lat