Svrha konkursa: ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

 

Podsticaji obuhvaćaju podršku sledećim programima:

1. Programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu

2. Programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti.

 

Korisnici podsticaja:

1. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. Preduzetnik

3. Pravno lice

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: maksimalan iznos definisan je po vrsti podsticaja

 

Trajanje projekta: N/A

 

Period za dostavljanje predloga projekata: 01. septembra – 15. novembra 2015. godine

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/konkursi_2015/KONKURS_NEPOLJOPRIVREDNE_2015