Svrha konkursa je izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

1) Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,

2) Poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta,

3) Komasaciju i investicione radove u komasaciji,

4) Uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva,

5) Nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2015. godini,

6) Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta,

7) Melioracija livada i pašnjaka,

8) Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta,

9) Studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju i

10) Studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinice lokalne samouprave.

 

Ko može aplicirati:

1) Jedinica lokalne samouprave,

2) Fizičko lice,

3) Poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik,

4) Naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i institut u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija,

5) Ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina,

6) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnik,

7) Udruženje vodokorisnika,

8) Zemljoradnička zadruga.

 

Iznos sredstava za sufinansiranje: u zavisnosti od teme projekata

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: u zavisnosti od teme projekta

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-na-teritoriji-rs-osim-na-teritoriji-autonomnih-pokrajna-u-2015-godini/#more-2261